Ano ang Anti-fog Lens?

Totoong may hirap na nararanasan ang mga taong gumagamit ng face mask o lumalabas mula sa malamig na kondisyon papunta sa mainit na ginagawang mahamog ang kanilang mga lente sa salamin. Kinakailangan ang face mask sa tuwing tayo ay lalabas dahil sa pandemic na ating kinakaharap.

Sa nakalipas na ilang buwan, laganap ang pagkalat ng coronavirus at ang paggamit ng mga face mask ay isang pag-iingat sa kaligtasan. Kapag ang iyong lens ay fogged up, maaari kang ilagay sa malaking panganib dahil hindi ka makakakita nang malinaw dahil sa fog.

Ang mga pinsalang nauugnay sa pagkahulog o pagkadapa dahil sa fogged up lens ay maiiwasan sa tulong ng isang anti-fog lens. Makakatulong ito sa maraming tao na kadalasang gumagamit ng salamin sa mata kapag nakasuot sila ng mga face masks.

anti-fog lens

Ano ang Solusyon sa Foggy Lens?

Maraming mga tao na gumamit ng salamin sa mata ang nakaranas ng steamed up glasses kapag naglalakad sa isang mainit-init na temperatura na silid pagkatapos manggaling sa isang malamig na silid. Ang ilang mga tao ay nag-aalis ng kanilang mga salamin upang hindi sila makaramdam ng inis, pagkabalisa, at pagkabigo dito.

Ang Optifog ay isang solusyon sa abala na dulot ng mga salamin na nagmimist. Ito ay isang natatanging sistema na pumipigil sa mga lente mula sa fogging kapag ikaw ay may suot na face mask. Dahil mahalagang magsuot ng face mask, nakakatulong ang optifog para sa pang-araw-araw na gawain.

anti-fog lens

Ang Mga Benepisyo ng Anti-mist Lens Coating

Binubuo ang Optifog ng dalawang solusyon mula sa mga patented na teknolohiya na isang anti-fog layer at isang smart cloth. Ang espesyal na layer na pumipigil sa mga baso mula sa fogging up ay awtomatikong nasa lens mismo. Ang tela ay may mga anti-fog molecule na tumutulong sa pag-activate ng layer ng lens. Ang layunin ng smart cloth ay upang i-activate at linisin ang lens sa parehong oras.

Ang mga tao ay nalilito kung paano gamitin ang optifog na ito. Bago magsimula ang iyong araw, lilinisin mo ang lens gamit ang smart cloth para maging fog-free ka buong araw. Tuwing dalawang linggo, hugasan ang iyong lens ng tubig para sa mas malinaw na paningin. Makipag-usap sa iyong optiko tungkol sa iyong smart cloth dahil inirerekomenda itong palitan tuwing tatlong buwan.

Ang mga Optifog lens ay nakakapagbigay ng maraming benepisyo at hindi ito limitado sa isang fog-free na benepisyo lamang. Nagbibigay ito sa iyo ng scratch-resistant lens at dust repellent. Nakakatulong din ito sa iyong proteksyon mula sa UVA at UVB rays na maaaring makapinsala sa iyong mga mata.

Kung gusto mong gamitin ang optifog lens na ito, makipag-usap sa iyong optiko tungkol dito.

Related Posts

Stickler Syndrome: Mga Panganib, Sintomas, Diagnosis, at Gamot

Ang Stickler syndrome ay isang genetic na kondisyon na nakakaapekto sa mga kasukasuan, pandinig, at...

Ano ang Eyelash Mites?

Hindi alam ng maraming tao na ang mga mite ay maaaring mabuhay sa kanilang mga...

Paano Maghain ng Reklamo Laban sa Iyong Ophthalmologist

Dapat sundin ng lahat ng miyembro ang Code of Ethics ng American Academy of Ophthalmology....