Ano Ang Corneal Laceration?

Ang kornea ay ang malinis na lente at bintana ng mata. Ang hiwa sa kornea ay kilala bilang isang corneal laceration. Karaniwan itong sanhi ng isang matulis na bagay na tumama sa mata at nagdudulot ng gasgas sa kornea. Ang isang bagay na tumama sa mata na may malakas na puwersa, tulad ng isang tool na metal, ay maaari ring maging sanhi nito.

Ang corneal laceration ay isang hiwa sa kornea at hindi gasgas lamang na kagaya ng sa corneal abrasion. Ang isang full-thickness o buong-kapal na laceration ay maaaring mangyari kung ang hiwa ay napakalalim na maaaring magdulot ng ruptured globe o hiwa sa mismong eyeball.

ano ang corneal laceration

Mga Sintomas Ng Corneal Laceration

Ang mga sintomas ng isang corneal laceration ay kinabibilangan ng:

 • matinding discomfort
 • pagkapunit ng kornea
 • pagkasensitibo sa ilaw
 • malabong paningin
 • pagdurugo ng mata
 • pakiramdam na may isang bagay sa mata

ano ang corneal laceration

Ano Ang Sanhi Nito?

Ang isang corneal laceration ay maaaring mangyari dahil sa anumang aktibidad kung saan ang mga bagay ay maaaring lumipad sa mata na may malakas na puwersa. Ang mga sumusunod na aktibidad ay ang pinaka-karaniwang sanhi ng corneal laceration:

 • pagpuputol ng kahoy
 • paggrind ng metal
 • paggapas ng damuhan
 • paggamit ng bato upang pumutol ng isang bagay.

Kung may sapat na puwersa, ang mga alikabok, dumi, buhangin, o kahit na ang gilid ng isang piraso ng papel ay maaaring makapunit ng kornea. Ang karamihan ng mga corneal laceration ay maiiwasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng proteksiyon na eyewear kapag nakikilahok sa mga aktibidad na may mataas na panganib.

 

Pagsusuri Ng Corneal Laceration

Kung mayroon kang anumang mga sintomas ng corneal laceration, dapat kang kumunsulta kaagad sa isang optalmolohista. Upang masuri ang antas ng pinsala, magsasagawa ng masusing pagsusulit sa mata. Susuriin ng iyong optalmolohista ang sugat upang makilala kung ito ay isang bahagyang o buong-kapal na pagkahiwa.

Ang iyong optalmolohista ay maaaring gumamit ng mga pampatak sa mata na gagawing manhid ang mga ito upang panatilihing bukas habang sinusuri ang iyong kornea. Maaari rin siyang gumamit ng fluorescein para sa karagdagang mga pagsusuri. Gumagamit ang pagsubok na ito ng isang orange na tina (fluorescein) at isang asul na ilaw upang matukoy ang pinsala sa kornea.

ano ang corneal laceration

Paggamot Para Sa Corneal Laceration

Karaniwang isinasagawa ang operasyon upang maipagtagpi ang sugat sa mata at maiwasan ang impeksyon. Makakatulong ang operasyon upang: 

 • maiwasang lumala ang kondisyon ng mata
 • alisin ang anumang mga banyagang bagay na maaaring nanatili sa mata.

Ang mga matitinding laceration ay maaaring mangailangan ng maraming operasyon upang maitama, at ang hindi maibabalik na pagkawala ng paningin ay isang posibilidad. Ang iyong mata ay maaaring i-patch upang maprotektahan ito pagkatapos ng operasyon. Ang iyong optalmolohista ay maaari ring magreseta ng gamot para sa sakit at upang tulungan ang paggaling.

Mayroon kang malaking panganib na magkaroon ng mga problema tulad ng retinal detachment, impeksyon, at glaucoma kung mayroon kang isang corneal laceration. Kasunod sa iyong agarang paggamot, kritikal na makita mo ang iyong optalmolohista para sa mga follow-up na mga checkup.

Related Posts

Stickler Syndrome: Mga Panganib, Sintomas, Diagnosis, at Gamot

Ang Stickler syndrome ay isang genetic na kondisyon na nakakaapekto sa mga kasukasuan, pandinig, at...

Ano ang Eyelash Mites?

Hindi alam ng maraming tao na ang mga mite ay maaaring mabuhay sa kanilang mga...

Ano ang Anti-fog Lens?

Totoong may hirap na nararanasan ang mga taong gumagamit ng face mask o lumalabas mula...