Ano Ang Cytomegalovirus Retinitis?

Ang cytomegalovirus retinitis (CMV retinitis) ay isang matinding impeksyon sa mata na sanhi ng isang virus na pinipinsala ang retina. Ang light-sensing nerve layer na bumubuo sa likuran ng mata ay kilala bilang retina. Ang kondisyong ito ay pinaka-karaniwan sa mga taong may nakompromiso na immune system.

ano ang cytomegalovirus retinitis

Paano Mo Malalaman Kung Mayroon Kang CMV Retinitis?

Ang isang dilated na pagsusuri sa mata ay isasagawa ng iyong optalmolohista. Ang dilating eye drop ay gagamitin upang mapalawak o idilate ang mga pupils sa pagsubok na ito. Susuriin ng iyong optalmolohista ang mga sintomas ng CMV retinitis sa iba’t ibang bahagi ng iyong katawan, kabilang ang iyong retina.

Sa loob ng ilang araw, ang mga sintomas ng CMV retinitis ay maaaring may kasamang mga floaters at malabong paningin. Ang pagkawala ng peripheral (gilid) na paningin ay maaari ding isang resulta nito. Ang mga sintomas ay maaaring magsimula sa isang maliit na blind spot sa gitna ng paningin at umuuunlad sa kumpletong pagkawala ng paningin.

Karaniwang nagsisimula ang mga sintomas sa isang mata, ngunit madalas silang kumalat sa isa pa. Kung hindi gagamutin, ang CMV retinitis ay maaaring pumatay sa retina at makaapekto sa optic nerve. Bilang isang resulta, ang indibidwal ay mabubulag. Ang isang detached na retina ay karaniwan din sa mga taong may CMV retinitis.

ano ang cytomegalovirus retinitis

Ano Ang Sanhi ng CMV Retinitis?

Ang cytomegalovirus ay nagdudulot ng CMV retinitis. Ito ay isa sa mga herpes virus na nakakahawa sa karamihan ng mga may sapat na gulang. Ang karamihan sa mga taong nahawaan ng cytomegalovirus ay walang mga sintomas. Bihira silang makaranas ng anumang mga isyu bilang isang resulta ng impeksyon. Gayunpaman, sa mga taong may mahinang immune system, ang virus ay maaaring muling mabuhay at kumalat sa retina. Maaari itong magresulta sa mga isyu na nagbabanta sa paningin.

ano ang cytomegalovirus retinitis

Sino Ang Nasa Panganib?

Ang iba pang mga taong may mahinang immune system ay nasa panganib para sa CMV retinitis. Ang pangkat na ito ay binubuo ng mga indibidwal tulad ng:

  • Mga nabubuhay na may HIV / AIDS
  • Ang mga sumasailalim sa mga immunosuppressive na paggamot para sa cancer o leukemia
  • Mga tatanggap ng transplant ng organ (kabilang ang mga transplant ng bone marrow).

ano ang cytomegalovirus retinitis

Paggamot Para Sa CMV Retinitis

Kasama sa paggamot para sa CMV retinitis ang pagpapalakas ng immune system. Kapag ang mga taong may HIV o AIDS ay nasa labis na agresibong antiretroviral therapy, ang kanilang kalusugan ay napapabuti din.

Mayroon ding mga therapy na partikular para sa CMV retinitis. Narito ang maraming mga paraan upang uminom ng Ganciclovir at iba pang mga antiviral na gamot:

  • sa pamamagitan ng ugat
  • bilang isang injection sa mata
  • sa bibig
  • sa pamamagitan ng isang implant sa mata na unti-unting naglalabas ng gamot.

Kadalasang kinakailangan ang operasyong laser upang mapalakas muli ang napinsalang retina mulat sa CMV. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga gamot, ang pagkawala ng paningin na sanhi ng CMV retinitis ay hindi na maibalik. Ang sakit ay maaari pa ring umunlad kahit na sumasailalim sa mga paggamot. Dahil ang CMV retinitis ay maaaring maulit, mahalaga na regular na makipagugnayan sa iyong optalmolohista.

Related Posts

Ano ang Mangyayari Kung Pumasok ang Buhangin sa Aking Mga Mata?

Sa tag-araw, ginugugol ng karamihan sa mga tao ang kanilang oras sa pag-e-enjoy sa isang...

Pag-unawa sa Puting Bahagi ng Mata

Ang sclera ay tumutukoy sa puting bahagi ng mata. Ang anterior sclera ay nagpapakita lamang...

Operasyon sa Pagtanggal ng Mata: Bago at Pagkatapos ng Enucleation at Evisceration

Sa araw ng iyong operasyon, ang mangyayari bago at pagkatapos ng operasyon sa pagtanggal ng...