Ano Ang Ischemic Optic Neuropathy?

Ang ischemic optic neuropathy (ION) ay nangyayari kapag ang daloy ng dugo sa optic nerve ng iyong mata ay nagambala, na nagreresulta sa pangmatagalang pinsala sa nerve. Kapag mayroon kang ION, maaaring mawala ang paningin sa isa o parehong mga mata.

Ang optic nerve ay nag-uugnay sa iyong mga mata at iyong utak na nagdadala ng mga signal. Ang mga mensahe na ito ay isinasalin upang mabuo ang mga visual na paningin sa iyong utak. Ang optic nerve ay hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen o mga nutrisyon kapag ang daloy ng dugo ay nabawasan o tumigil. Kapag nangyari ito, ang optic nerve ay kalaunan tumitigil sa paggana nang tama at namamatay.

Maaaring mapinsala ng ION ang alinman sa iyong gitnang (detalye) o paligid (paningin) na paningin o pareho. Anumang pagkawala ng paningin na sanhi ng ION ay karaniwang permanente dahil ang isang nasirang optic nerve ay hindi na maaaring maibalik sa dati. Ang mga taong may matinding ION ay karaniwang napapanatili ang ilang porsiyento ng peripheral vision.

ano ang ischemic optic neuropathy

Ano Ang Mga Palatandaan at Sintomas ng ION?

Ang iyong paningin ay magdidilim nang ilang segundo o minuto kung ang daloy ng dugo sa iyong optic nerve ay nabawasan, pagkatapos nito, maaaring itong bumalik sa normal. Ito ay tinukoy bilang isang pansamantalang atakeng ischemic o transient ischemic attack (TIA). Ang ganitong uri ng pag-atake ay maaaring mangyari bago magsimula ang ION. Kung sa palagay mo nagkakaroon ka ng TIA, kumonsulta kaagad sa iyong optalmolohista o doktor. Ang maagang pagtuklas at paggamot ng kondisyon ay maaaring makatulong na maiwasan ang karagdagang pagkawala ng paningin sa ION.

ano ang ischemic optic neuropathy

Sino Ang Nanganganib Na Makaroon Ng ION?

Ang ischemic optic neuropathy (ION) ay maaaring makaapekto sa sinuman, ngunit mas malamang na magkaroon ka nito kung ikaw ay:

  • may mataas na presyon ng dugo
  • dumaranas ng diabetes
  • naninigarilyo
  • may mga ugat na barado
  • may glaucoma
  • lampas sa edad na 50
  • may migraine
  • ang mga ugat sa ulo ay namamaga (tinatawag na temporal arteritis).

ano ang ischemic optic neuropathy

Pagsusuri

Ang iyong optalmolohista ay magsasagawa ng isang pagsusulit sa mata upang maghanap ng katibayan ng ischemic optic neuropathy (ION). Maaari siyang gumamit ng mga dilating eye drops pagkatapos ay suriin ang likod ng iyong mata para makita ang mga anomalya ng optic nerve at mga daluyan ng dugo.

Maaari ring suriin ng iyong optalmolohista ang iyong peripheral vision at magsukat ng presyon ng likido sa loob ng iyong mata.

ano ang ischemic optic neuropathy

Paggamot

Ang iyong optalmolohista ay maaaring magreseta ng mga tabletas na steroid (prednisone) kung ang iyong ION ay sanhi ng pamamaga ng mga ugat sa iyong utak (temporal arteritis). Ang gamot na ito ay maaaring makatulong na maiwasan na maapektuhan ng ION ang iyong kabilang mata.

Ang anumang karagdagang mga isyu sa kalusugan na nagbibigay sa iyo ng panganib para sa ION ay dapat na tugunan ng iyong doktor. Maaari siyang magreseta ng gamot upang bawasan ang mataas na presyon ng dugo, diabetes, baradong mga ugat, migraine, at iba pang mga karamdaman.

Walang paggamot para sa pagkawala ng paningin na nauugnay sa ION. Sa kabilang banda, ang iyong optalmolohista ay maaaring magrekomenda ng mga mahahalagang tool at kasanayan upang matulungan kang makakita kahit papaano sa kabila ng malabong paningin.

Related Posts

Stickler Syndrome: Mga Panganib, Sintomas, Diagnosis, at Gamot

Ang Stickler syndrome ay isang genetic na kondisyon na nakakaapekto sa mga kasukasuan, pandinig, at...

Ano ang Eyelash Mites?

Hindi alam ng maraming tao na ang mga mite ay maaaring mabuhay sa kanilang mga...

Ano ang Anti-fog Lens?

Totoong may hirap na nararanasan ang mga taong gumagamit ng face mask o lumalabas mula...