Nystagmus: Hindi Makontrol Na Paggalaw Ng Mata

Ang nystagmus ay isang kondisyon sa mata na nagsasanhi ng hindi kusang paggalaw at ritmo na paggalaw ng mata. Ang mga hindi kontroladong mga paggalaw ay nagpapahirap sa isang tao na panatilihing maayos ang mga mata at nakatuon sa isang bagay na nakakaapekto sa paggawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad.

 

Mga Uri Ng Nystagmus

Ang nystagmus ay bihira at nakakaapekto lamang sa 2-3 sa bawat 1,000 katao. Karamihan sa mga uri ng nystagmus ay may neurological na sanhi ngunit ang ilan ay naiuugnay sa loob ng tainga. Ang dalawang uri ng nystagmus ay:

Pendular nystagmus (optokinetic) – karaniwang sanhi ng isang nakapailalim na kondisyon sa mga mata o nervous system

Jerk nystagmus (vestibular) – ay isang hindi gaanong karaniwang uri na nauugnay sa vestibular system sa loob ng tainga o utak

Sa pagitan ng dalawang uri na ito, ang nystagmus ay maaaring karagdagang ikategorya ng mga klasipikasyong ito:

 • Congenital (infantile) nystagmus ay nagsisimula mula sa kapanganakan o sa loob ng unang 6 na buwan ng buhay.
 • Spasmus nutans ay karaniwang nararanasan ng mga bata mula 6 na buwan hanggang 3 taong gulang na karaniwang nawawala nang kusa sa pagitan ng 2 at 8 taong gulang.
 • Acquired nystagmus ay nangyayari sa anumang edad bilang resulta ng isang sakit, problemang neurological, o aksidente.
 • Manifest nystagmus ay kitang-kita sa lahat ng oras.
 • Latent nystagmus ay makikita lamang pag nakatakip ang isang mata.
 • Manifest-latent nystagmus ay makikita sa lahat ng oras ngunit nagiging mas malala pag tinatakpan ang isang mata. 

Gaze-evoked nystagmus (GEN) ay ang pinaka-karaniwang subtype ng nystagmus kung saan ang mga paggalaw ay makikita lamang kapag ang mga mata ay nagagawi sa pinakasulok ng mata, malayo sa gitna.

ano ang nystagmus

Mga Sanhi Ng Nystagmus

Ang mga maaaring mag-udyok sa nystagmus ay kinabibilangan ng:

 • Nicotine (Paninigarilyo)
 • Hyperventilation
 • Alcohol
 • Vibrations (sa mga bihirang kaso)
 • Kumikislap na ilaw sa harap ng isang mata

 

Mga Sintomas Ng Nystagmus

Ang isang sintomas ay tiyak na nariyan sa anumang sanhi at ito ang hindi kusang paggalaw ng mga mata. Ang iba pang mga sintomas na maaring sumunod ay:

 • Pagkahilo
 • Malabong paningin
 • Nadagdagan na pagkasensitibo sa ilaw
 • Problema sa balanse
 • Paghawak sa ulo sa hindi pangkaraniwang mga posisyon
 • Bawas na paningin sa gabi
 • Oscillopsia – isang pakiramdam na palaging gumagalaw ang mga nakatigil na bagay o kapaligiran

ano ang nystagmus

Paggamot sa Nystagmus

Bukod sa nystagmus mula pagkabata na kung saan madalas na nawawala nang kusa, ang nystagmus ay maaaring mahirap gamutin. Ang mga de-resetang salamin at contact lenses ay maaaring makatulong sa mga taong naghihirap mula sa nystagmus na makita nang mas mahusay. Mas inirerekomenda ng mga doktor sa mata ang contact lens dahil ang lente ay maaring sumunod sa paggalaw ng sentro ng mata. 

Ang ilang mga pasyente na may nystagmus ay nagsasabing ang biofeedback therapy ay mabisa sa mas maayos na pagkontrol ng mga paggalaw ng mata. Ang gamot o operasyon ay makakatulong din sa ilang uri ng nystagmus.

Ang ilang mga kaso ng nystagmus ay may mas mataas na posibilidad na magamot kaysa sa ibang mga kaso. Mahalaga ang mga madalas at regular na pagsusuri sa mata upang masubaybayan ang mga kondisyon gaya ng nystagmus. Kung napansin mo ang anumang hindi regular na paggalaw sa mata ng iyong anak, mag-iskedyul kaagad ng appointment sa isang doktor sa mata.

Related Posts

Ano ang Mangyayari Kung Pumasok ang Buhangin sa Aking Mga Mata?

Sa tag-araw, ginugugol ng karamihan sa mga tao ang kanilang oras sa pag-e-enjoy sa isang...

Pag-unawa sa Puting Bahagi ng Mata

Ang sclera ay tumutukoy sa puting bahagi ng mata. Ang anterior sclera ay nagpapakita lamang...

Operasyon sa Pagtanggal ng Mata: Bago at Pagkatapos ng Enucleation at Evisceration

Sa araw ng iyong operasyon, ang mangyayari bago at pagkatapos ng operasyon sa pagtanggal ng...