Ano Ang Pigment Dispersion Syndrome

Ang materyal na nagbibigay sa iyong iris ng kulay nito ay tinatawag na pigment. Kapag ang pigment ay gumagasgas sa likod ng iyong iris, nagiging sanhi ito ng pigment dispersion syndrome (PDS). Kalaunan, ang pigment na ito ay lulutang sa paligid ng mata, na nagiging sanhi ng pagkawala ng kulay. Ang mga speck ng pigment ay maaaring magbara sa drainage angle ng iyong mata, na maaaring magresulta sa mataas na presyon ng mata. 

Sa pamamagitan ng produksyon ng isang likido na tinatawag na may aqueous humor, ang iyong mata ay nagpapanatili ng isang malusog na presyon. Ang dami ng tubig na dumadaloy sa iyong mata ay dapat na katumbas ng dami ng umaagos. Kung walang sapat na likido na naiiwan sa mata, ang presyon sa loob ng mata (intraocular pressure, o IOP) ay nabubuo sa paglipas ng panahon, na maaaring makapinsala sa optic nerve. Ang glaucoma ay ang terminong medikal para sa kondisyong ito.

Ang pigmentary glaucoma ay ang term na ginagamit kapag ang PDS ay umusad sa antas na ito. Gayunpaman, ang pigmentary glaucoma ay hindi kadalasang resulta ng pigment dispersion syndrome.

ano ang pigment dispersion syndrome

Ano Ang Mga Sintomas?

Maraming mga indibidwal na mayroong pigment dispersion syndrome (PDS) ay walang mga sintomas. Ang ilang mga tao ay maaaring makaranas ng malabong paningin o halos hindi makakita pagkatapos ng pag-eehersisyo.

Habang ang optic nerve ay mas napipinsala sa paglipas ng panahon, ang mga blind spots ay maaaring lumitaw sa iyong larangan ng paningin. Maliban kung ang optic nerve ay malubhang napinsala at ang mga blind spots ay malaki, malamang na hindi mo ito mapansin sa iyong pang-araw-araw na gawain. Nangyayari ang pagkabulag kapag namatay ang lahat ng mga fibers ng optic nerve.

ano ang pigment dispersion syndrome

Pagsusuri Sa Pigment Dispersion Syndrome

Ang pigment dispersion syndrome (PDS) ay karaniwang na-dadiagnose sa panahon ng isang regular na pagsusuri sa mata dahil madalas itong walang mga palatandaan. Ito ang dahilan kung bakit ang pagbisita sa isang optalmolohista para sa isang pagsusulit sa mata ay napakaimportante.

Gagawin ng iyong optalmolohista ang mga sumusunod sa isang komprehensibong pagsusuri sa mata:

  • Pagsuri sa ocular pressure
  • Kung pinaghihinalaan ang PDS, isasagawa ang mga karagdagang pagsusuri, tulad ng isang gonioscopy. Tinutulungan nito ang iyong optalmolohista na suriin ang drainage angle ng iyong mata. Dapat itong suriin upang makita kung may pumipigil sa likido mula sa pag-agos mula sa mata.

Ang mga pagsubok na ito ay magpapasya kung mayroon kang isang pigmentary glaucoma at pareho sa mga ginagamit para sa diagnosis ng glaucoma. Ang iyong optalmolohista ay susuri ng mga palatandaan ng pigment na lumulutang sa mata (kasama ang likod ng kornea) o maliliit na bahagi ng iris na walang pigment.

 

Paggamot Sa Pigment Dispersion Syndrome (PDS)

Ang mga sumusunod na paggamot ay magagamit para sa pigment dispersion syndrome, depende sa kung paano ito nakakaapekto sa iyong intraocular pressure (IOP):

  • Para sa mga pasyente na may normal o medyo mataas na IOP, may mababang peligro ng pinsala sa optic nerve. Maliban sa pagtingin sa iyong optalmolohista isang beses sa isang taon, hindi kinakailangan ng gamot. Susuriin ng iyong optalmolohista ang iyong IOP upang subaybayan ang anumang mga pagpapabuti sa iyong paningin at bantayan ang iyong kalagayan.
  • Para sa mga pasyente na may mataas na IOP, mayroong mas mataas na peligro ng pinsala sa optic nerve. Maaaring gamitin ang mga gamot na pampatak sa mata o laser therapy upang babaan ang IOP.
  • Kapag ang IOP ay naging napakataas na nakakaapekto sa optic nerve, nangyayari ang pigmentary glaucoma. Kailangan ng paggamot sa sitwasyong ito, na maaaring may kasamang mga gamot na patak sa mata, laser therapy, o operasyon.

Related Posts

Ano ang Mangyayari Kung Pumasok ang Buhangin sa Aking Mga Mata?

Sa tag-araw, ginugugol ng karamihan sa mga tao ang kanilang oras sa pag-e-enjoy sa isang...

Pag-unawa sa Puting Bahagi ng Mata

Ang sclera ay tumutukoy sa puting bahagi ng mata. Ang anterior sclera ay nagpapakita lamang...

Operasyon sa Pagtanggal ng Mata: Bago at Pagkatapos ng Enucleation at Evisceration

Sa araw ng iyong operasyon, ang mangyayari bago at pagkatapos ng operasyon sa pagtanggal ng...