Ano Ang Visual Field Testing?

Gaano kalawak ang nakikita mo sa mga sulok ng iyong mata kapag naka-concentrate ka sa mga salita sa artikulong ito? Kaya mo bang sabihin kung ano ang nangyayari sa iyong paligid?

Kapag tumuon ka sa isang sentral na punto, ang iyong visual field ay ang lawak ng lugar na makikita ng iyong mata. Ang iyong ophthalmologist ay maaaring gumamit ng mga visual field test upang matukoy kung gaano kalawak ang iyong paningin sa bawat mata at kung gaano kalala ang pagkawala ng paningin sa bawat mata ang nangyari sa paglipas ng panahon.

ano ang visual field testing

Maaaring Matukoy Ang Mga Blind Spot Sa Pamamagitan Ng Visual Field Testing

Maaaring sabihin sa iyo ng isang visual field test kung mayroon kang mga blind patch sa iyong paningin (tinatawag na scotoma) at kung saan sila matatagpuan. Ang laki at hugis ng isang scotoma ay maaaring magpahiwatig kung paano ang isang sakit sa mata o isang problema sa utak ay nakakaapekto sa iyong paningin. Kung mayroon kang glaucoma, halimbawa, ang pagsusuring ito ay makakatulong sa iyo na makita kung mayroon kang anumang pagkawala ng gilid (peripheral) na paningin na nagreresulta mula sa sakit.

Maaaring makaapekto ang pagkawala ng visual field sa isang mata (monocular) o parehong mata (binocular), at maaari itong makaapekto sa central, peripheral, o pinagsamang visual field. Dahil ang kalsada ay isang dynamic na kapaligiran, ang pagmamaneho ay mahirap at potensyal na mapanganib para sa mga taong may visual field loss. Ang mga ophthalmologist ay kadalasang gumagamit ng mga visual field test upang matukoy kung paano maaaring makahadlang sa paningin ang mga abnormalidad sa talukap tulad ng ptosis at sagging eyelids.

ano ang visual field testing

Paano Mo Masasabi Kung Kailangan Mong Ipasuri Ang Iyong Visual Field?

Para sa mga taong nasa panganib na mawalan ng paningin dahil sa sakit o iba pang mga isyu, ang visual field testing ay isang mahalagang aspeto ng regular na pangangalaga sa mata.

Dapat regular na subaybayan ng isang ophthalmologist ang mga sumusunod na kondisyon, na tutukuyin kung gaano kadalas kinakailangan ang visual field testing:

  • Glaucoma
  • Multiple sclerosis (MS)
  • Thyroid ophthalmopathy
  • Mga karamdaman ng pituitary gland
  • Mga problema sa central nervous system (tulad ng tumor na maaaring dumidiin sa mga visual na bahagi ng utak)
  • Stroke
  • Paggamit ng ilang gamot sa mahabang panahon (gaya ng Plaquenil, o hydroxychloroquine, na nangangailangan ng taunang visual field checkup).

Ang mga naka-block na arterya ng dugo sa optic nerve at retina ay mas karaniwan sa mga taong may diabetes at mataas na presyon ng dugo. Maaaring kailanganin ang pagsubok sa visual field upang masubaybayan ang mga epekto ng mga kundisyong ito sa paningin.

Ang iyong kakayahang magmaneho ay maaaring malagay sa panganib kung ang iyong visual field ay limitado. Kumunsulta sa iyong ophthalmologist kung nag-aalala ka tungkol sa pagkawala ng paningin o sa iyong kakayahang magpatuloy sa pagmamaneho.

Related Posts

Paano Maghain ng Reklamo Laban sa Iyong Ophthalmologist

Dapat sundin ng lahat ng miyembro ang Code of Ethics ng American Academy of Ophthalmology....

Mga Sakit sa Mata na Kaugnay ng Abnormal na Sinag ng Mata sa Camera

Kumuha kami ng mas maraming larawan kaysa dati at ibinabahagi namin ang mga ito sa...

Anti-VEGF: Gamot para sa Wet AMD

Ang ilang mga tao ay hindi pamilyar sa isang gamot na tinatawag na anti-VEGF. Ang...