Normal ba ang Magkaroon ng Mas Madilim na Paningin sa Isang Mata?

Kung nakaranas ka ng pagbabago sa iyong paningin lalo na nang walang anumang babalang palatandaan, dapat kang makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor sa mata. Makakatulong ang isang optometrist upang matukoy kung ano ang nangyayari sa iyong mga mata o kung mayroon kang anumang mga isyu sa mata. Kung ikaw ay na-diagnose na may mga isyu sa mata, ang isang optometrist ay tutulong at magbibigay ng tamang paggamot para sa iyo.

Karamihan sa pag-aalala ng mga pasyente ay tungkol sa madilim na paningin. Ang mga sanhi ay magkaiba ngunit bilang pangkalahatang paalala, ang sintomas na ito ay nagpapahiwatig ng pakikipag-usap kaagad sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa mata. Ayon sa American Optometric Association (AOA), habang tumatanda ang mga tao, lumilitaw na mas kupas at hindi malinaw ang mga kulay. Ang dahilan sa likod nito ay ang eye lens ay maaaring magbago ng kulay mismo. Ang edad ay hindi lamang ang kadahilanan na nag-aambag sa mga pagbabago ng kulay sa paningin.

woman just woken up

Normal ba na magkaroon ng mas madilim na paningin sa isang mata kapag nagising?

Hindi normal na magkaroon ng mas madilim na paningin sa isang mata kapag gumigising. Kung naranasan mo ito, maaaring ito ay isang indikasyon ng eye stroke o isa pang problema. Ipaalam sa iyong doktor sa mata ang tungkol sa isyung ito. Kung ito ay isang stroke sa mata, ang pagbaba ng daloy ng dugo sa optic nerve ang nagiging sanhi ng madilim na pagtingin.

Ang stroke sa mata ay maaaring humantong sa mga problema sa side vision o magbibigay sayo ng mga bakanteng lugar sa linya ng paningin. Kumonsulta kaagad sa iyong doktor sa mata kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito kabilang ang mas madilim na paningin sa nag-iisang mata. Maaaring maiwasan ang mga karagdagang problema kung matukoy ang dahilan sa lalong madaling panahon

woman in darkness

Mga sanhi ng Malabong Paningin sa Isang Mata

Kung ang lahat ay tila mas madilim sa isang mata, maaari itong nagpapahiwatig ng isang seryosong isyu sa mata. Ang age-related macular degeneration (AMD), cataracts, glaucoma, optic neuritis, at retinal detachment ay mga kondisyon ng mata na maaaring makaapekto sa kung paano nagpoproseso ng mga kulay ang ating mga mata. Ang karaniwang dahilan sa likod ng malabong paningin sa isang mata ay ang mga komplikasyon sa optic nerve, mga sakit sa mata, at mga problema sa retinal.

Kapag ang liwanag ay pumasok sa ating mga mata, dapat itong idirekta sa retina. Ang retina ang responsable sa paglipat ng data sa optic nerve na nagbibigay-daan sa atin na makakita ng mga visual gamit ang mata. Kung mayroon kang anumang mga problema sa optic nerve kabilang ang optic neuritis, maaari kang makaranas ng mga problema sa saturation ng kulay.

Ang malabo na paningin ay kadalasang nakakaapekto sa isang mata ngunit may mga pagkakataon na maaari itong makaapekto sa pareho. Sa kaso ng katarata, karaniwan ito sa parehong mata. Ang mga sintomas ay maaaring maging mas kapansin-pansin sa isang mata na nagpaparamdam sa iyo na ang kabilang mata ay gumagana ng maayos.

Related Posts

Stickler Syndrome: Mga Panganib, Sintomas, Diagnosis, at Gamot

Ang Stickler syndrome ay isang genetic na kondisyon na nakakaapekto sa mga kasukasuan, pandinig, at...

Ano ang Eyelash Mites?

Hindi alam ng maraming tao na ang mga mite ay maaaring mabuhay sa kanilang mga...

Ano ang Anti-fog Lens?

Totoong may hirap na nararanasan ang mga taong gumagamit ng face mask o lumalabas mula...