Ang Mga Sanhi At Paggamot Ng Eye Floaters

Ang maliliit na mga spots na lumilitaw sa iyong paningin ay tinatawag na eye floater. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari at hindi kailangan ikaalarma. Ang vitreous na bahagi ng mata na nagbibigay ng hugis sa mata ay ang lugar kung saan nabubuo ang mga floater. Iyon ang dahilan kung bakit ang floaters ay kilala rin bilang vitreous floater.

Ang mga floater ay pinaka-nakikita kapag tumitig ka sa kalangitan. Minsan lumilitaw ang mga ito kapag tumitig ka sa puting background ng isang computer screen. Maaari itong mapagkamalang mga insekto kapag lumitaw sila sa paligid ng paningin.

Mahirap balewalain ang mga floaters kapag balisa o pagod ka. Ang paggalaw ng mga mata upang magkaroon ng mas mahusay na paningin ay pinapagalaw rin ang mga floaters sa kaparehong direksyon at bumabalik sa peripheral vision.

The Causes and Treatment of Eye Floaters

Medical Emergency Ng Floaters

Kung ang mga floater ay sinamahan ng mga pag-flash ng ilaw, kumonsulta kaagad sa iyong doktor dahil ang agarang atensyong medikal ay kinakailangan sa mga ganitong kaso. Ang mga sintomas na ito ay maaaring mangahulugan na ang posterior vitreous detachment (PVD) ay naganap. Ang kundisyong ito ay nangangahulugang ang retina ay naalis mula sa likuran ng panloob na lining ng mata o sa pinakasimpleng term, retinal detachment.

Kung ang retina ay napunit, binubuksan nito ang daan para sa vitreous na itulak ang retina nang mas malayo na nagreresulta sa retinal detachment. Ang agarang paggamot ay kinakailangan para sa retinal tear o detachment. Sa pamamagitan nito, maibabalik ng doktor ang normal na paningin sa pamamagitan ng pagbalik ng retina sa vitreous bago ang pagkawala ng paningin ay permanenteng maganap.

The Causes and Treatment of Eye Floaters

Paggamot Para Sa Eye Floaters

Sa karamihan ng mga kaso ng floater sa mata, hindi ito nangangailangan ng anumang paggamot dahil hindi ito nakakasama at ito ay kumukupas sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, para sa ilang mga tao, mayroong isang kaso tulad ng malalaking floaters na nakakainis at maaaring harangan ang kanilang paningin.

Ang vitrectomy ay isang invasive na operasyon upang gamutin ang mga floaters ng mata. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng ilan o lahat ng vitreous at papalitan ng sterile clear fluid. Karamihan sa mga surgeon sa mata ay hindi inirerekumenda ang pamamaraang ito bilang paggamot para sa mga floaters at spots sa mata dahil ang mga panganib ay higit sa mga benepisyo. Ang ilang mga panganib ay kasama ang retinal detachment at malubhang impeksyon sa mata.

Ang isang kahalili sa vitrectomy ay tinatawag na laser vitreolysis na isang hindi gaanong invasive na pamamaraan. Ginagamot nito ang mga malalaking floaters gamit ang isang laser beam. Ang mga pasyente na mas bata sa edad na 45 ay hindi inirerekomendang sumailalim sa laser vitreolysis. Ang iyong doktor ang tutukoy sa pinakamainam na paggamot para sa iyong eye floaters depende sa kalubhaan ng iyong sitwasyon.

Related Posts

Stickler Syndrome: Mga Panganib, Sintomas, Diagnosis, at Gamot

Ang Stickler syndrome ay isang genetic na kondisyon na nakakaapekto sa mga kasukasuan, pandinig, at...

Ano ang Eyelash Mites?

Hindi alam ng maraming tao na ang mga mite ay maaaring mabuhay sa kanilang mga...

Ano ang Anti-fog Lens?

Totoong may hirap na nararanasan ang mga taong gumagamit ng face mask o lumalabas mula...