Paano Maiiwasan Ang Pananakit Pagkatapos Ng LASIK Surgery

Ang LASIK surgery ay popular bilang isang paraan upang mapabuti ang kalidad ng paningin. Nakakatulong ito sa maraming indibidwal sa pamamagitan ng pag-aalis ng paggamit ng salamin at mga contact lenses. Ang LASIK ay may mga side effect at mahalagang malaman kung ano ang gagawin kapag may mga komplikasyon na mangyari.

Pagkatapos mong sumailalim sa LASIK surgery, ang pananakit at discomfort ay karaniwan. Maaari ka ring makaranas ng tuyong mata at pangangati. Ang lahat ng ito ay normal at bahagi ng proseso ng pagpapagaling. Maaaring nakakairita ang pakiramdam na ito ngunit may mga paraan na maaari mong sundin upang makatulong sa proseso ng pagpapagaling. Ang pagsunod sa payo ng iyong surgeon sa mata ay kadalasang nakakatulong dahil alam niya kung ano ang mga bagay na dapat mong gawin at hindi gawin.

pananakit pagkatapos ng lasik

Ano Ang Mga Paraan Para Maiwasan Ang Pananakit Pagkatapos Ng LASIK Surgery?

  • Ang gamot sa pananakit o isang over-the-counter na pain reliever ay inirereseta kung nakakaramdam ka ng anumang discomfort pagkatapos ng operasyon. Uminom ng gamot upang matugunan ang iyong discomfort. Inumin ang inirerekomendang dosis lamang.
  • Sa unang 24 hanggang 48 na oras pagkatapos ng operasyon, mahalagang ipahinga muna ang iyong mga mata. Iwasan ang paggawa ng mga sumusunod na aktibidad kabilang ang pagbabasa, panonood ng TV o mga pelikula, o paggamit ng computer. Huwag pagurin ang iyong mga mata sa pamamagitan ng paggawa ng napakaraming aktibidad matapos ang operasyon. 
  • Ang mga gamot na pampatak sa mata ay ibibigay sa iyo ngunit dapat mong gamitin ang mga ito ayon sa tagubilin lamang. Gamitin ang mga patak sa mata sa mga unang araw ng paggaling dahil makakatulong ito sa pagpapabilis ng proseso ng paggaling. Maaari mo itong gamitin habang lumilipas ang mga linggo at nakakaranas ka ng pangangati o pamumula. Makakatulong din ito kapag mayroon kang mga isyu sa tuyong mata.
  • Sa mga unang araw, binibigyan ka ng mga eye shields pagkatapos ng operasyon bilang proteksyon sa hindi sinasadyang pagkakadikit sa mga mata. Ang paggamit nito ay maiiwasan ang pagkuskos at pagkamot sa mata na maaaring magresulta sa pinsala at pabagalin ang proseso ng paggaling.
  • Iwasan ang tuyo, maalikabok, at mausok na mga lugar dahil maaari itong mag-trigger ng mga dry eye attacks na maaaring magbigay sa iyo ng pananakit at kakulangan sa ginhawa pagkatapos ng operasyon ng LASIK.
  • Magsuot ng salaming pang-araw at sumbrero kapag nananatili sa labas dahil napakasensitibo ng iyong mga mata sa mga unang araw pagkatapos ng LASIK. Mas mabuting manatili sa loob ng bahay sa mga araw na iyon.

pananakit pagkatapos ng lasik

Ano ang Dapat Mong Gawin Kung May Mga Tanong Ka Tungkol sa Post LASIK Surgery?

Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa iyong doktor sa mata kung mayroon kang anumang mga katanungan o kung nakakaranas ka ng anumang discomfort. Mahalagang matugunan ang mga bagay sa lalong madaling panahon dahil ang pagpapaliban nito ay maaaring magpalala nito. Dapat kang maging maingat upang maiwasan ang anumang mga komplikasyon.

Related Posts

Stickler Syndrome: Mga Panganib, Sintomas, Diagnosis, at Gamot

Ang Stickler syndrome ay isang genetic na kondisyon na nakakaapekto sa mga kasukasuan, pandinig, at...

Ano ang Eyelash Mites?

Hindi alam ng maraming tao na ang mga mite ay maaaring mabuhay sa kanilang mga...

Ano ang Anti-fog Lens?

Totoong may hirap na nararanasan ang mga taong gumagamit ng face mask o lumalabas mula...