Pagkilala at Paggamot Ng Pink Eye Sa Mga Sanggol

Ang isang pangkaraniwang kondisyon sa mata sa mga sanggol kung saan mayroong pamamaga sa conjunctiva ay tinatawag na pink eye o conjunctivitis. Ang mga pink eye ay maaaring mangyari sa isang mata o parehong mata. Mayroong apat na uri ng conjunctivitis at nahahati ito sa nakakahawa o hindi nakakahawang mga uri.

Nakakahawang Mga Uri Ng Conjunctivitis

Nakakahawa ang bacterial conjunctivitis sapagkat ito ay katulad ng mga impeksyon na sanhi ng staph na nakukuha sa isang bakterya na nagdudulot ng sakit. Maaari itong mailipat sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang taong infected at paghawak sa mga kontaminadong bagay.

Ang viral conjunctivitis ay tinatawag minsan na isang eye cold sapagkat ito ay sobrang nakakahawa. Ang virus ay maaaring magmanifest sa ibang mga mucous membranes at ibang mga parte kung saan mas madali itong kumalat.

Hindi Nakakahawang Mga Uri Ng Conjunctivitis

Ang allergic conjunctivitis ay nangyayari kapag may pagkakalantad sa isang allergen tulad ng alikabok, pollen, at amag. Hindi ito nakakahawa at maaari lamang mangyari kapag ang mga sanggol ay nalantad sa mga allergens na sensitibo sila. Ang pagiging sensitibo sa allergens ay maaaring magpalitaw ng mga sintomas tulad ng conjunctivitis at mga sintomas na nauugnay sa allergy.

Ang irritant conjunctivitis ay nangyayari kapag ang mga irritants ay nag-uudyok ng reaksyon sa mata. Ang usok mula sa apoy o chlorine mula sa tubig ay ilang mga halimbawa ng mga irritants na maaaring magresulta sa pink o pula na mga mata. Maaaring mapigilan ang mga nakakainis na pink eye kung maiiwasan ang pagkakalantad ng mga sanggol sa mga irritants.

Identification and Treatment of Pink Eye in Babies

Conjunctivitis Sa Mga Bagong Panganak

Ang mga bagong silang na bata ay madaling tamaan ng iba’t ibang mga nakahahawang anyo ng pink eye. Ang neonatal conjunctivitis ay posibleng makuha ng isang sanggol sa pagkakapanganak mula sa virus na naroroon sa birth canal na nakahawa sa mga mata ng sanggol. Ito ang siyang rason kung bakit importanteng mapatakan ng eye drops ang bagong silang na sanggol.

Identification and Treatment of Pink Eye in Babies

Pagkilala Sa Conjunctivitis

Mayroong unibersal na sintomas ng conjunctivitis. Ang mga sumusunod na sintomas ay karaniwang nauugnay sa viral at bacterial pink eye:

  • Nagtutubig na mga mata
  • Puti, dilaw, o berde na discharge sa mga mata ng sanggol habang natutulog
  • Pangangati
  • Sensitivity sa ilaw
  • Puffy o namamaga na mga eyelid

Paggamot Para Sa Conjunctivitis Sa Mga Sanggol

Ang paggamot ay nakasalalay sa uri ng pink eye na mayroon ang sanggol. Mahalagang panatilihing malinis ang mga mata ng sanggol palagi. Ang bacterial pink eye ay ginagamot gamit ang mga de-resetang antibiotic na eye drops. Ang viral pink eye naman ay hindi nagagamot ng antibiotic. Ang mga natural remedies ay maaring makatulong na mapahupa ang mga sintomas tulad ng cold compress upang mabawasan ang pamamaga.

Ang allergic pink eye ay ginagamot sa pamamagitan ng pagkilala sa mga allergen na sanhi ng reaksyon. Ang oral antihistamine o eye drops ay maaaring ireseta depende sa kalubhaan. Ang irritant pink eye ay nagagamot gamit ang pag flush ng irritant mula sa mata. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbanlaw sa mata gamit ang sterile saline solution. Huwag na huwag gagamit ng tubig mula sa gripo upang banlawan ang mga mata ng sanggol sapagkat ito ay mas makakadulot pa ng mas malalamang impeksyon tulad ng acanthamoeba keratitis.

Related Posts

Stickler Syndrome: Mga Panganib, Sintomas, Diagnosis, at Gamot

Ang Stickler syndrome ay isang genetic na kondisyon na nakakaapekto sa mga kasukasuan, pandinig, at...

Ano ang Eyelash Mites?

Hindi alam ng maraming tao na ang mga mite ay maaaring mabuhay sa kanilang mga...

Ano ang Anti-fog Lens?

Totoong may hirap na nararanasan ang mga taong gumagamit ng face mask o lumalabas mula...