Siyensiya

Normal ba ang Magkaroon ng Mas Madilim na Paningin sa Isang Mata?

Kung nakaranas ka ng pagbabago sa iyong paningin lalo na nang walang anumang babalang palatandaan, dapat kang makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor sa mata. Makakatulong...