Anti-VEGF: Gamot para sa Wet AMD

Ang ilang mga tao ay hindi pamilyar sa isang gamot na tinatawag na anti-VEGF. Ang isang protina na ginawa ng mga selula sa iyong katawan ay tinatawag na vascular endothelial growth factor (VEGF). Responsable sila sa paggawa ng mga bagong daluyan ng dugo kapag kailangan ito ng katawan. May mga pagkakataon na ang mga selula ay gumagawa ng masyadong maraming VEGF na nagreresulta sa paglaki ng abnormal na mga daluyan ng dugo sa mata. Ang abnormal na paglaki ng mga daluyan ng dugo ay maaaring makapinsala sa iyong paningin at makapinsala sa iyong mata.

Humigit-kumulang isa sa 3 tao na umiinom ng anti-VEGF na paggamot ay bumuti ang paningin. Kung isa ka sa mga taong may basang AMD at iba pang sakit ng retina, gagamutin ka ng iyong ophthalmologist gamit ang anti-VEGF. Ang paglaki ng mga daluyan ng dugo sa mata ay pinabagal gamit ang anti-VEGF na gamot. Kapag hinaharangan nito ang VEGF, mapipigilan ang pinsala mula sa abnormal na mga daluyan ng dugo at pagkawala ng paningin. May mga pagkakataon kung saan mapapabuti pa nito ang paningin.

Ang isang ophthalmologist ay maaaring gumamit ng anti-VEGF na gamot bilang paggamot para sa mga sumusunod na problema sa mata:

● Ang wet age-related macular degeneration (AMD) ay nangyayari kapag mayroong pagtagas ng likido o dugo sa macula mula sa abnormal na mga daluyan ng dugo. Ang talamak na sakit sa mata na ito ay maaaring maging sanhi ng mga blind spot sa visual field at malabong paningin.
● Macular edema o ang pamamaga ng macula o ang lugar na responsable para sa gitnang paningin. Maaaring mangyari ang distorted na paningin dahil sa naipon na likido.
● Ang diabetic retinopathy ay isang kondisyon ng mata na isang komplikasyon ng diabetes. Nakakaapekto ito sa mga daluyan ng dugo sa retina na maaaring humantong sa pagkawala ng paningin.
● Ang retinal vein occlusion ay nangyayari kapag ang ugat sa retina ay naharang ng namuong dugo. Ang biglaang permanenteng pagkabulag o malabong paningin ay maaaring naroroon sa apektadong mata.

Iba’t ibang Klase ng Mga Gamot na Anti-VEGF

anti-vegf

Ang Avastin, Lucentis, at Eylea ay ang tatlong pangunahing gamot na anti-VEGF. Sa pangkalahatan, itinuturing ng mga ophthalmologist ang tatlong uri na ito bilang mabisa at ligtas na paggamot para sa sakit sa retina. Ang tanging pagkakaiba ng mga gamot na ito ay ang packaging, gastos, at ang mga panganib na nauugnay sa packaging.

Paano Ibinibigay ang Anti-VEGF bilang Gamot

anti-vegf

1. Lilinisin ng ophthalmologist ang iyong mata upang maiwasan ang anumang impeksiyon na mangyari.
2. Ang mata ay gagawing manhid upang mabawasan ang sakit.
3. Isang maliit na aparato ang ilalagay sa iyong mata upang hindi humarang ang mga talukap sa daan.
4. Ang gamot ay ituturok ng iyong ophthalmologist sa puting bahagi ng mata gamit ang isang napakanipis na karayom.
5. Kadalasan, hindi mo nakikita ang mismong karayom ​​dahil ilang segundo lang ang injection.

Related Posts

Paano Maghain ng Reklamo Laban sa Iyong Ophthalmologist

Dapat sundin ng lahat ng miyembro ang Code of Ethics ng American Academy of Ophthalmology....

Mga Sakit sa Mata na Kaugnay ng Abnormal na Sinag ng Mata sa Camera

Kumuha kami ng mas maraming larawan kaysa dati at ibinabahagi namin ang mga ito sa...

What Is the Reason Behind the Frequent Change in Eye Prescription?

Ang eye prescription ng mata ay mabilis na nagbabago kapag ikaw ay nasa edad na...