Maaari ba Akong Magsuot ng Isang Contact Lens Lamang?

Maaaring may mga pagkakataon na kung saan hindi mo mahanap ang iyong contact lens sa umaga. Maaaring mahirap hanapin ang iyong contact lens kung hindi mo ito maitatago sa parehong lugar tuwing gabi. Ang mga tao ay nagtataka kung okay lang ba na magsuot ng isang contact lens lalo na kapag hindi nila mahanap ang isa pang piraso ng contact lens. Ang maaaring pinsala ng pagsusuot ng isang contact lens para sa isang araw ay depende sa reseta na mayroon ka. Karaniwan nagsusuot ng isang lens lamang ang isang tao dahil mayroong corrective vision sa isang mata lamang.

Ang mga sintomas na karaniwang pwedeng matamasa sa hindi protektadong mata ay kung saan kailangan mo ng dalawang contact lens para sa corrective vision ng iyong mga mata. Mahalagang bigyang-diin na may iba’t ibang mga reseta para sa bawat mata. Ang Monovision na kung saan ay ginagamitan ka ng lens para sa close-up vision sa isang mata at ang isa naman para sa distance vision. Karaniwan para sa mga taong may presbyopia na gumamit ng ganitong uri ng eyewear.

Tandaan na hindi mo kailangan kumuha ng dagdag na contact lens kung nakakaranas ka lamang ng mga sintomas ng pagkawala ng iyong paningin sa isang mata. Ang pinakamahalagang bagay ay bigyan ang iyong mga mata ng naaangkop na wastong grado kung ito ay nasa isang mata o pareho.

Mga Epekto ng Pagsuot ng Isang Contact Lens

closeup of woman wearing contact lens

Kung hindi mo ito ginagawa nang maayos, ang pagsusuot ng mga contact sa isang mata ay maaaring makapinsala sa iyong mga mata. Siguraduhing sundin ang mga rekomendasyon ng iyong optometrist.

Kung magsuot ka ng isang contact lens lamang, maaari mong maranasan ang mga sumusunod na epekto:

  • Ang parehong mga sintomas na mayroon ka bago makakuha ng wastong grado ng paningin na tulad ng malabong paningin at pagkakaroon ng problema sa depth perception.
  • Maaari kang makaranas ng mga problema sa malapitan na pumipigil sa iyong pagbabasa ng maliliit na teksto na malapit sa iyong mukha.

Okay ba na Magsuot ng Isang Contact Lens Pansamantala?

contact lens on container

Kung ang naireseta ay para sa isang mata lamang, ang paggamit ng isang contact lens ay hindi nakakaapekto sa sakit ng mata. Kung ang kaso ay nakasuot ka ng isang contact lens dahil nawala mo ang isa pa, maaari kang makaranas ng mga sintomas ng pagkawala ng paningin sa hindi protektadong mata. Ito ay ang parehong pakiramdam na mayroon ka bago mo maitama ang iyong paningin na tulad ng malabo at distorted na paningin.

Gumamit ng mga contac lenses gaya ng iminungkahi ng doktor sa mata. Huwag ipagsapalaran ang pagsusuot ng isang contact lens kung kailangan mo ng reseta sa magkabilang mata kahit na ito ay pansamantala lamang. Isuot ang iyong mga lente ayon sa iyong reseta na siyang magandang paraan upang maprotektahan ang iyong paningin.

Related Posts

Stickler Syndrome: Mga Panganib, Sintomas, Diagnosis, at Gamot

Ang Stickler syndrome ay isang genetic na kondisyon na nakakaapekto sa mga kasukasuan, pandinig, at...

Ano ang Eyelash Mites?

Hindi alam ng maraming tao na ang mga mite ay maaaring mabuhay sa kanilang mga...

Ano ang Anti-fog Lens?

Totoong may hirap na nararanasan ang mga taong gumagamit ng face mask o lumalabas mula...